Dnia 4 listopada 2019 r. odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – poezja okresu II wojny światowej. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej stała się okazją do promowania literatury, szczególnie tej, która dotyka tematyki związanej z pielęgnowaniem postaw patriotycznych.
Skład jury konkursu przedstawia się następująco:
Przewodnicząca komisji – pani Joanna Tarasiewicz,  kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej.
Pani Iwona Łysakowska – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie. Od wielu lat zaangażowana w rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży. Inicjatorka wielu działań charytatywnych oraz akcji społecznych. Pasjonatka dobrej książki.
s.Maria Anna Gumuła – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, która niezmiennie od kilku lat towarzyszy zmaganiom naszych młodych poetów.
Nagrody w konkursie przyznano następującym uczniom:
I miejsce – Zuzanna Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich,
II miejsce – Izabela Wicha ze Szkoły Podstawowej nr 46,
III miejsce – Jan Ejebugha ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.
Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienia, które otrzymali:
Natalia Tkaczyk ze Szkoły Podstawowej nr 46,
Michalina Rozenbajgier ze Szkoły Podstawowej nr 24,
Mikołaj Kwiecień ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ufundowało Nagrodę Specjalną, za niezwykłą interpretację utworu pt. „Ballady i romanse” Władysława Broniewskiego. Nagrodę otrzymał Jan Ejabugha  ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.