Po raz pierwszy w formie on-line, odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski, zorganizowany w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia.
Przewodnicząca komisji – pani Joanna Tarasiewicz,  kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej.
Pani Iwona Łysakowska – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie. Od wielu lat zaangażowana w rozwijanie twórczego potencjału dzieci i młodzieży. Inicjatorka wielu działań charytatywnych oraz akcji społecznych.
s. Barbara Markiewicz – nauczyciel historii i WOS-u, pasjonatka dobrej literatury.
Nagrody w konkursie przyznano następującym uczniom:
I miejsce – Maria Krzemińska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pliszczynie
II miejsce – Małgorzata Stalka ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
w Lublinie
III miejsce – Miłosz Jęczała ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
Wyróżnienie – Alicja Borys ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
w Lublinie

Wyróżnienie specjalne przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dla Piotra Borkowskiego ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do brania udziału w kolejnych konkursach.