Uczniowie klasy 7a na ostatnich lekcjach chemii poznali różne rodzaje mieszanin, jakie spotykamy w naszym codziennym życiu. Poznali też metody rozdzielania tych mieszanin na składniki. Czy to będzie dekantacja? A może sedymentacja? Filtracja czy destylacja? Oczywiście sposób rozdzielenia mieszaniny zależy od właściwości jej składników.
Dziś uczniowie, pracując w grupach, samodzielnie sporządzali różne mieszaniny, a następnie, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, rozdzielali je na składniki.
Chemia jest fajna!