Z Listu Świętego Pawła do Galatów: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Z fragmentu tego wynika, że został nam jeszcze jeden owoc Ducha Świętego: miłość. Święty Paweł wymienia miłość jako pierwszy owoc Ducha Świętego. Dlaczego? Bo sam Bóg jest Miłością, bo miłość jest największą wartością, a człowiek przez całe życie uczy się kochać. Podobnie jak mądrość wśród darów Ducha Świętego wymieniana jest jako pierwsza, bo mądrość jest początkiem wszystkiego.Dlaczego u nas jest odwrotnie? Dlaczego o miłości mówimy na końcu, ostatniego dnia naszych wspólnych rozważań? Dlatego, że do miłości zmierza nasza adwentowa droga i do spotkania z Bogiem – Miłością zmierza całe nasze życie.Razem z nami na Boże narodzenie czeka Matka Boża. Czytaj więcej