Kończymy tydzień misyjny w naszej szkole. Dzisiaj dzieci z koła misyjnego zapoznały nas z życiem swoich rówieśników – Aborygenów, którzy są najstarszymi mieszkańcami Australii. Niektóre grupy ludzi do tej pory żyją życiem swoich plemion i ubierają się jak oni. Dzieci chodzą do szkoły, ale na koniec roku nie otrzymują , bez których nie mogą iść na studia i dostać dobrej pracy. Wielu ludzi nie traktuje ich przyjaźnie. Trudno jest im żyć wśród ludzi, którzy ich odrzucają i obmawiają za plecami.Dziękujemy s. Urszuli Kupczyk i wszystkim dzieciom, które czynnie zaangażowały się w przeprowadzenie tygodnia misyjnego. Do krajów misyjnych jeszcze nie możemy wyjechać ale, jak to powiedziała siostra Dyrektor Estera Grzegorek, już teraz każdy z nas może stać się misjonarzem w swoim sercu poprzez modlitwę i zaangażowanie na rzecz misji.