Wszystkim, którzy włączyli się w akcje misyjne przeprowadzone na terenie naszej szkoły z serca dziękujemy. Z Fundaci Humanitarnej Redemptoris Missio otrzymaliśmy zaświadczenia dokonanych wpłat, oraz piękne dyplomy świadczące o tym, że potrafimy pomagać. Uczynki miłosierdzia, to najpiekniejsze gesty do jakich zdolny jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Zdjęcia i dyplomy można obejrzeć na misyjnej gazetce przy szkolnej portierni.