Podziękowaniem Panu Bogu, rozdaniem dyplomów, listów pochwalnych i „misyjnymi lodami” zamknęliśmy misyjny rok szkolny.

Podczas ostatniego spotkania mali misjonarze klas III byli w muzeum misyjnym sióstr Misjonarek Franciszkanek w Dąbrowicy. Eksponaty przywiezione z całego świata zachwycały kolorem, pięknem i pomysłowością. Spotkanie to zakończyło trzeci etap formacji misyjnej
i otwarło drogę do dalszych zaangażowań wolontariatu misyjnego w starszych klasach.