Jak wiemy moda na przestrzeni wieków bardzo się zmieniała. Podobnie jak w sztukach artystycznych w poszczególnych stuleciach dominowały w niej różne trendy, kolory, style czy faktury materiałów. Dnia 29 listopada 2016 r. Spotkania z historią pokazały klasom I-III urszulańskiej szkoły przemiany mody w kolejnych okresach historycznych – od prostego ubrania wczesnośredniowiecznego woja aż po bogaty i pełen przepychu strój renesansowego szlachcica. Odtworzone z wielką starannością i dbałością o detale stroje wzbudzały zachwyt i jednocześnie zadziwienie, że tak bardzo różnią się od tych znanych ze współczesności. Wiele emocji wzbudził moment, gdy uczniowie z klasy pierwszej zostali poproszeni o pomoc w zakładaniu prawdziwej rycerskiej zbroi i mogli się przekonać, że to wcale nie taka prosta sprawa. Na koniec wszyscy zintegrowali się z naszymi gośćmi podczas nauki średniowiecznego tańca. Dziękujemy Rodzicom Bereniki Dacko z kl. 5b i członkom Bractwa rycerskiego im. Xięcia Jeremiego Wiśniowieckiego za dzisiejsze Spotkanie.