Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych oraz wiedzy z zakresu biologii poprzez stworzenie przestrzennego modelu stawonoga.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas szóstych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno, indywidualne dzieło. Tematem jest stworzenie przestrzennego modelu dowolnego stawonoga. Może to być np. mrówka, motyl, pająk, itp. Pracę należy wykonać trójwymiarowo, z dowolnych materiałów. Model powinien odzwierciedlać cechy charakterystyczne dla wybranego stawonoga. Każda praca powinna być opatrzona krótkim opisem zawierającym informacje o wybranym stawonogu oraz jego cechach charakterystycznych. Oceniana będzie kreatywność, estetyka wykonania, zgodność z tematem oraz ogólny efekt wizualny.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 23.02.2024 do p. Małgorzaty Król-Momot.

Życzymy Wszystkim Uczestnikom powodzenia!