Uczniowie klasy 3B wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Wsi Lubelskiej w ramach programu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu – MUZEUM SZKOLE”. Było to spotkanie z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny, które miało na celu przybliżenie dzieciom tradycyjnych zajęć i kultury regionu.
Warsztaty odbywały się na specjalnie przygotowanych stanowiskach, a uczniowie podzieleni na grupy odwiedzali kolejne punkty na trasie. Każda grupa miała przydzielonego przewodnika.
Trasa uczniów klasy 3b obejmowała następujące stanowiska:
1. Garncarstwo Urzędowskie
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak w tradycyjny sposób wytwarzano ceramikę. Zobaczyli proces formowania naczyń na kole garncarskim oraz techniki wypalania gliny.
2. Wiejska Muzyka Tradycyjna
Na tym stanowisku dzieci poznały tradycyjne instrumenty muzyczne używane na wsiach Lubelszczyzny. Uczestnicy mogli posłuchać dawnych melodii i przyśpiewek.
3. W Miasteczkowej Agencji Pocztowej
Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonowała agencja pocztowa w małych miasteczkach przed laty. Zobaczyli, jak wyglądała kiedyś poczta.
4. Ciesielstwo
Dzieci mogły obserwować pracę cieśli, którzy budowali drewniane konstrukcje za pomocą tradycyjnych narzędzi. Uczniowie dowiedzieli się o technikach obróbki drewna i zobaczyli, jak powstają elementy konstrukcji budowlanych.
5. Wycinanka Lubelska
Na ostatnim stanowisku uczniowie poznali technikę tworzenia wycinanek, która jest tradycyjną formą sztuki ludowej regionu Lubelszczyzny. Dzieci mogły spróbować własnych sił w wycinaniu wzorów z papieru, ucząc się o symbolice i wzorach typowych dla tego regionu.
Program warsztatów był intensywny, ale bardzo pouczający. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję, aby na żywo zobaczyć i doświadczyć tradycyjnych zajęć oraz poznać kulturowe dziedzictwo swojego regionu. Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie i entuzjazm wśród dzieci, które z zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich zajęciach.