Uczniowie z klasy I A dnia 13.10.21. odwiedzili MDK „Pod Akacją”. W czasie pobytu dzieci uczestniczyły w warsztatach muzycznych, podczas których rozwijali zdolności muzyczne oraz warsztatach plastycznych,w czasie których ozdabiali różnokolorowe świeczniki  z gipsu. (Zdjęć cd nastąpi)