Bardzo serdecznie zachęcamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie MY ADVENT CALENDAR WITH ST. ANGELA MERICI.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kalendarza adwentowego zawierającego 24 okienka. Każde z nich należy podpisać słowami lub zwrotami w języku angielskim związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia i ukryć pytania lub zadania w języku angielskim związane ze Świętą Anielą Merici (jej życiem, naukami).

1.    Technika i format pracy dowolny, mile widziane również prace przestrzenne.
2.    Każdy z uczniów może wykonać tylko jedną pracę.
3.    Prace można wykonywać z pomocą dorosłego.
4.    Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach:
I kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej,
II kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej.
5.    Z każdej kategorii zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.
6.    Ocenie pracy będzie podlegać: zgodność z tematem, poprawność językowa, oryginalność, estetyka wykonania.
7.    Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez uczestników konkursu.

TERMINY KONKURSOWE

1.    Termin składania prac upływa 30 listopada 2023 roku. Prace składamy do swojego nauczyciela języka angielskiego.
2.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia 2023 roku. Informacje o wynikach zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody za najlepsze prace zostaną wręczone uroczyście.