12 grudnia 2017 r. o godzinie 16.30 rozpocząło się wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. Pół godziny wcześniej odbyły się spotkanie zespołów wychowawców klas 1 – 3 i 4 – 7, gdzie poruszano bieżące sprawy pedagogiczne i rozważano kwestie wychowawcze. Szkolenie zostało poprowadzone przez Siostrę Weronikę Dryl, która przyjechała do naszej szkoły z Krakowa. Siostra jest wieloletnim pedagogiem i katechetą. Tematem prelekcji była myśl pedagogiczna św. Anieli Merici – założycielki zgromadzenia urszulańskiego, która w swoich Pismach przekazała swoisty dekalog życia wychowawcy. Istotną rzeczą jest fakt, iż te założenia są nadal aktualne, mimo ponad pięciuset lat, które upłynęły od śmierci św. Anieli. Nauczyciele odbyli również pracę w grupach, podczas której starali się wydobyć najważniejsze dla nich treści z nauczania szesnastowiecznej świętej. Myśl pedagogiczna św. Anieli Merici może stanowić cenne źródło informacji o postępowaniu wobec wychowanków.