Nasza szkoła w tym roku bierze udział w programie Aktywna Tablica. Jednym z zadań w ramach dobrych praktyk jest przeprowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. W klasie 1b takie zajęcia poprowadziła dziś p. Katarzyna Wrzos. Podczas lekcji uczniowie tworzyli w grupach plakaty, na których zamieszczali informacje dotyczące zwierząt hodowlanych, by następie podzielić się zdobytą wiedzą z innymi. W trakcie zajęć rozwiązywali ćwiczenia interaktywne na platformach learnings apps oraz wordwall oraz pracowali z e-podręcznikiem.

Zajęcia z wykorzystaniem TIK pobudzają ciekawość i zwiększają motywację uczniów do pracy. Dla nauczyciela lekcja z tablicą multimedialną to dodatkowe narzędzie pracy, które rozwija umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z nowych technologii.