W dniu dzisiejszym klasa 6b uczestniczyła w lekcji historii na dworze. Przed naszą szkołą, przy kościele powizytkowskim znajduje się wystawa, którą być może mijamy podążając  codziennie do szkoły -„Lubelskie pokolenia dla Niepodległej. Losy Jankowskich i Magierskich”. Autor tejże wystawy Pan Grzegorz Sztal opowiedział nam o losach rodziny Jankowskich i Magierskich prezentowanych na tej wystawie. Mogliśmy dowiedzieć się ciekawych rzeczy o tych ludziach, którzy sprowadzili się do naszego miasta w 1911 roku i od tego czasu bardzo aktywnie udzielali się na rzecz drugiego człowieka. Zaskoczyło nas także to, że jedna z członków tej rodziny – Krystyna Szydłowska, była po II wojnie światowej absolwentką naszej szkoły. Na ekspozycji zaprezentowano dorobek trzech pokoleń rodzin Jankowskich i Magierskich na tle zdarzeń historycznych w okresie od II połowy XIX wieku do lat 80. XX stulecia.
Była to bardzo ciekawa lekcja o korzeniach, pochodzeniu, o patriotyzmie, który wynosi się z domu rodzinnego, a przede wszystkim o człowieku, któremu możemy czynić dobro.