„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W związku z tym kl. 5b wybrała się pod Pomnik Związków ze Lwowem, pod którym przypomnieliśmy sobie związki Polski z tym miastem i udział Polaków – także ludzi młodych, naszych rówieśników – w walkach o Lwów.
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek pamięta!