Uczniowie klas ósmych podczas lekcji chemii pracowali laboratoryjnie. Klasa 8a badała dziś właściwości kwasu octowego, a 8b – właściwości wyższych kwasów karboksylowych. Podzieleni na grupy, samodzielnie planowali doświadczenia, opisywali obserwacje i wyciągali na ich podstawie wnioski. Taka praca pozwala na kształcenie wielu cennych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu tj. współpraca, planowanie, analizowanie, stawianie tez i ich weryfikowanie, zarządzanie czasem. Ale taka metoda uczenia się pozwala też na spędzenie czasu w wyjątkowy sposób – bardzo efektywny i bardzo… przyjemny.