22 marca uczniowie klasy 2a mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu nauki pierwszej pomocy. Podczas spotkania omówiliśmy podstawowe zasady udzielania pomocy w sytuacjach awaryjnych. Ćwiczyliśmy techniki resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach oraz omówiliśmy sposoby zgłaszania wezwania pomocy ratunkowej. Dziękujemy p. Anecie Daruk, która przekazała uczniom wiedzę mogącą okazać się niezwykle przydatną w życiu codziennym.