Dziś w późnych godzinach popołudniowych mury naszej szkoły odwiedziła p. dr Wanda Półtawska, absolwentka przedwojennego licem Sióstr Urszulanek, a przede wszystkim działaczka konspiracyjna podczas II wojny światowej, więźniarka obozów koncentracyjnych, przyjaciółka Jana Pawła II, której działalność medyczna, naukowa, społeczna wykraczała poza zwyczajowe ramy. Z wielką radością oprowadziliśmy czcigodną Absolwentkę po dobrze znanych, choć już trochę innych korytarzach i szkolnych salach.

To spotkanie było bardzo ubogacające, stąd mamy nadzieję na kolejne.