29 maja 2018 r. społeczność naszej szkoły gościła byłego więźnia obozu koncentracyjnego na Majdanku i Prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Pana Zdzisława Badio. Zaproszony Gość odpowiedział uczniom o swoich przeżyciach podczas II Wojny Światowej i o rzeczywistości obozu koncentracyjnego. Uczniowie wysłuchała prelekcji z zainteresowaniem i niedowierzaniem, zadając ochoczo wiele pytań. Wydarzenie to było częścią cyklu lekcji żywej historii organizowanych pod auspicjami Wojewody Lubelskiego Pana prof. dr hab. Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk.