Podczas nauki zdalnej uczniowie klas 6 mieli uruchomić wyobraźnię i wykonać z plasteliny modele różnych gatunków zwierząt bezkręgowców i kręgowców. Dodatkowym zadaniem było opisanie cech morfologicznych, głównych funkcji życiowych, środowiska życia wybranego gatunku i jego znaczenia w przyrodzie. Praca okazała się wyzwaniem, aby w sposób jak najbardziej rzeczywisty odwzorować zwierzę, a następnie opisać cechy morfologiczne i środowiska życia wybranego gatunku, w zrozumiałe dla ucznia treści.
Tak oto powstała kolekcja zwierząt z plasteliny.
Zapraszamy do galerii.