W ramach rezerwy oświatowej dedykowanej placówkom szkolnym, uzyskaliśmy w tym roku szkolnym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zgodnie ze złożonym projektem
i założeniami MEiN przeznaczyliśmy je na doposażenie pracowni przyrodniczej oraz fizyko-chemicznej. Z pozyskanych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z biologii, geografii, chemii i fizyki. Mamy nadzieję, że nowoczesne akcesoria edukacyjne pozwolą naszym uczniom doświadczać wiedzę
w praktyce.