Dnia 3 stycznia 2014 r. podczas Mszy św. szkolnej 26 – osobowa grupa dzieci z klas II i III przygotowanych przez s. Urszulę Kupczyk, została przyjęta przez ks. Jarosława Jęczenia do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Mali misjonarze Jezusa otrzymali krzyżyki misyjne i złożyli swoje przyrzeczenia: chcą pomagać ludziom i misjonarzom, modlić się za swoich rówieśników w krajach misyjnych. Chcą także ofiarować swoje dobre uczynki za tych, którzy nie znają Jezusa i którzy o Nim mówią. Po odśpiewaniu hymnu „Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie dla dzieci całego świata” nowoprzyjęte dzieci otrzymały legitymacje. Warto zauważyć, iż przez sześć lat istnienia naszej szkoły rokrocznie grupy takie zasilają szeregi PDMD.