W środę 22 września 2021r. odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności urszulańskiej szkoły bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas II- III oraz IV – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.

Po podliczeniu 335 głosów ( w tym 1 głos nieważny) przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący – Krzysztof Martyna z klasy 8b, 81 głosów
Zastępca – Marcelina Toruń z klasy 8a, 78 głosów
Skarbnik –  Mateusz Polak z klasy 5a, 68 głosów   

Pozostali kandydaci otrzymali następująca liczbę głosów:
Filip Bylczyński, 5b- 31
Michał Przybyła, 5b- 19
Miłosz Skowyra, 7b- 57
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.
Opiekun SU: Pani Justyna Cichosz-Buska