… o czuwaniu na przyjście Pana …
Najlepszym przygotowaniem na przyjście Pana jest odpowiedzialne przeżywanie każdego dnia wśród ludzi okazując im życzliwość, miłość, współczucie, pomoc, zrozumienie i przebaczenie.
Czuwanie to także rozpoznawanie Boga w każdej sytuacji oraz odpowiedź człowieka na Jego oczekiwania poprzez miłość do drugiego człowieka i akceptację doświadczeń  każdego dnia.
Czuwanie to spotkanie z Bogiem na modlitwie, świadomość Jego aktywnej obecności przenikającej każdą chwilę kolejnego dnia.