W minionym tygodniu odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów klas 1-3. Tematem spotkania była „Rola czytania w życiu dziecka”. Przedstawione zostały również założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz rodzice zostali zapoznani z nowościami książkowymi zakupionymi ze środków przeznaczonych na ten cel.