25 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. Dzień ten został przygotowany by wszystkim nam przypomnieć o nadrzędnej wartości życia ludzkiego. Chcieliśmy ożywić w naszych sumieniach wrażliwość na sens i doniosłość ludzkiego życia
w każdym momencie i każdej kondycji. W realizacje tego celu wsparło nas Katolickie Stowarzyszenie, które spontanicznie zareagowało na zaproszenie do naszej szkoły. Przygotowana przez naszych gości z Civitas Christiana prezentacja o wartości ludzkiego życia z okresu prenatalnego, wystawa o randze życia osób niepełnosprawnych, a także wykład o ogromnych wkładzie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego
w propagowanie wartości życia, pomogło o nam lepiej zrozumieć troskę o cierpiącego
i potrzebującego człowieka. Specjalnie zaproszonym na ten dzień gościem była Pani Iwona Czarcińska – bezpośredni świadek Prymasa Tysiąclecia. Pani Iwona podkreślała, że prymas Wyszyński zawsze walczył o godność i wolność człowieka z mocą i odwagą. A jednocześnie w kontaktach osobistych dał się poznać, jako ciepły, serdeczny i otwarty na ludzi kapłan.