Podczas pielgrzymki do Nairobi w 1980 roku Jan Paweł II powiedział: „Niektórzy w Europie uważają, że papież nie powinien tak podróżować. Powinien siedzieć w Rzymie tak jak dawniej. Natomiast ludzie tutejsi mówią: Bogu dzięki, że tu przyjechałeś. Bo tylko jak tu przyjedziesz, to wiesz, kim jesteśmy. A nie możesz być naszym pasterzem, jeżeli nie będziesz nas znał”.
Papież troszczył się o wszystkich ludzi na świecie. Bardzo nas kochał i dlatego zostawił nam drogowskazy, które pomagają nam w życiowych wędrówkach. Oto niektóre z nich:
Kochaj.
Zło dobrem zwyciężaj.
Wymagaj od siebie.
Uśmiechnij się.
Pomagaj innym.
Przebaczaj.
Dbaj o przyrodę.
Słuchaj i rozmawiaj.
Śpiewaj.
Tańcz.
Te drogowskazy pomogą nam nie zgubić się w drodze do świętości, w drodze do domu OJCA.
/Na podstawie książki Joanny Krzyżanek „O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”/