Rozpoczynamy współpracę z firmą cateringową FOOD4YOU.

Zainteresowanych Rodziców(Opiekunów prawnych) naszych uczniów i Pracowników szkoły prosimy o zapoznanie się z umową usługi cateringowej.

Umowa dla Rodzica (Opiekuna prawnego) ucznia: pobierz umowę

Umowa dla Pracownika szkoły: pobierz: pobierz umowę

Umowę należy wypełnić drukowanymi literami i podpisać odpowiednio po stronie opiekuna prawnego lub pracownika szkoły. Wydrukowaną umowę w dwóch egzemplarzach należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach 01-04.09.2020.
Firmie cateringowa, która podpisze umowę po swojej stronie wyda karnet wraz z umową.
Karnety oraz umowy przekazywane będą wychowawcom klas.

Opłata za posiłki w miesiącu wrześniu wynosi 144,00 zł.
Opłatę uiszczamy do dnia 05.09.2020 wedle instrukcji zawartej w regulaminie umowy.
Posiłki będą wydawane od dnia 07.09.2020 (poniedziałek).