Klasa 2a wzięła udział w spotkaniu online z autorami opowiadań z serii OCALIMY ŚWIAT,
Tomaszem Samojlikiem („Oddech smoka”) i Rafałem Witkiem („Miś Niepolarny”) oraz ekspertem WWF, Marcinem Kowalczykiem, Starszym Specjalistą ds. Polityki Klimatycznej,
a tym samym rozpoczęła przygodę ze światem przyrody. Program OŚ to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży z kształtowaniem ich charakteru i postaw prospołecznych oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych. W dobie narastającego kryzysu
klimatycznego i innych wyzwań ekologicznych młodzi ludzie chcą i powinni wiedzieć,
co robić, by zapobiec globalnej katastrofie. Program OŚ pozwala im zdobyć wiedzę, a także doświadczenie przy realizacji własnych projektów proekologicznych na rzecz otoczenia,
a jednocześnie zrozumieć rolę wyznawanych wartości i prawego charakteru przy podejmowaniu właściwych decyzji i działań.