Na dzisiejszych zajęciach koła fizyko-chemicznego uczniowie odczytywali wiadomości napisane przez swoich rówieśników atramentem sympatycznym. Rolę naszego atramentu pełniły: roztwór wodny wodorotlenku sodu oraz sok z cytryny. Do odczytania treści tajnych listów użyli odpowiednio roztworu fenoloftaleiny i… płomienia. O ile łatwo było odczytać ukrytą treść listu pisanego roztworem zasady, o tyle nasze listy pisane sokiem cytrynowym uległy całkowitemu zwegleniu na skutek ich zbyt intensywnego odczytywania. Ich treść już na zawsze pozostanie dla nas tajemnicą 🙂