Uczniowie klas 7 uczestniczyli w zajęciach „Odpowiedzialność za słowo w Internecie”. Dowiedzieli się, czym dokładnie jest hejt i jakie są jego konsekwencje prawne (odpowiedzialność karna i cywilna, także osób nieletnich). Poznali sposoby radzenia sobie z hejtem, który może nas spotkać podczas obecności w sieci.

Pani dr hab. Małgorzata Ganczar z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL), która prowadziła te zajęcia, przypomniała także uczniom o innych zagrożeniach w cyberprzestrzeni (przesyłane linki, wirusy, dokumenty, fałszywe formularze i konkursy etc.).

Jedną z jednostek odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w Polsce jest CERT. Na stronie cert.pl można sprawdzić, czy nasze dane (e-maile, loginy, hasła) nie wyciekły w wyniku wycieku danych użytkowników do sieci: https://cert.pl/posts/2023/05/wyciek-stealer-2023/

Dziękujemy Pani dr hab. M. Ganczar za bardzo ciekawe i pouczające zajęcia!