Dnia 28 listopada 2014 r. doOgólnopolskiego konkursu przedmiotowego EDI Biblia i Przypowieści Biblijne przystąpiło 45 uczniów naszej szkoły – 19 trzecioklasistów, 25 szóstoklasistów i jeden uczeń z klasy piątej. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci. Rozwiązane przez dzieci testy wielokrotnego wyboru zostały przesłane do organizatora konkursu do Warszawy. O wynikach dowiemy się w połowie stycznia.