Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy
z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz piąty organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2022.
Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Celem Konkursu jest promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, rozwijanie umiejętności obserwacji
i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII uczęszczających do szkół podstawowych
w całej Polsce.
Regulamin Konkursu: regulamin science movie 2022 – PLIK pdf
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Konkursie i naprawdę mądrej zabawy!