W dniu dzisiejszym nasi uczniowie z klas 4-6 mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym. Uczniowie rozwiązywali test konkursowy w trzech oddzielnych grupach. Test składał się z 30 pytań i dotyczył materiału dla poszczególnych klas.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu samodzielnie oraz na zajęciach koła historycznego od ponad miesiąca. Teraz musimy poczekać kolejny miesiąc na ogłoszenie wyników.