Praca w ogrodzie oprócz oczywistego kształtowania postaw proekologicznych uczy działania zespołowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, systematyczności, wymaga brania odpowiedzialności za własne decyzje (np. niedokładne wykonanie zadania może skutkować uschnięciem roślin), szacowania szans i zagrożeń, podejmowania decyzji. Praca o ile jest dobrze pokierowana i zaplanowana powinna dawać możliwość samodzielnej pracy uczniów, bez ciągłego nadzoru i kontroli nauczyciela, dzięki czemu poczucie odpowiedzialności a także satysfakcja młodzieży z efektów będzie większa. Wykonywanie prac w ogrodzie uczy szacunku do pracy i jej efektów. Nikt, kto sam włożył wiele trudu w pielęgnację ogródka nie będzie go później niszczył, a mając świadomość ile wysiłku kosztuje utrzymanie terenów zieleni w należytym stanie, nie będzie ich niszczył także poza szkołą.

Praca w ogrodzie odgrywa także duża rolę w integracji grupy, umożliwia wzajemne poznawanie się uczniów z innej strony niż dotychczas. “Tego typu aktywność stanowi dla uczniów formę dowartościowania i wykazania na forum szkoły. Uczniowie naszej placówki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach w ogrodzie, chętnie podejmują działania związane z pielęgnacją i przeprowadzeniem nowych nasadzeń. Najważniejsza jest jednak dla nich satysfakcja, że zrobili coś co przetrwa wiele lat.