Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas  VI-VIII do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów. Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży.
Etap szkolny odbędzie 20 października. Chęć udziału zgłoś nauczycielowi historii – Pani Donacie Garbala do dnia 10 października.
Więcej informacji, regulamin i zalecana literatura znajduje się pod linkiem: http://podstawowa.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2023-2024/harmonogram