Dzisiaj w naszej szkole punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęły się zawody stopnia pierwszego – część testowa XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów. 9 uczniów zmagało się z 15 zadaniami zamkniętymi. Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!