Dziś odbyła się ogólnopolska olimpiada OLIMPUSEK dla uczniów klas I – III. Z naszej szkoły udział w niej wzięło 46 uczniów. Polegała ona na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Dzieci pisały z wielkim zapałem, a na wyniki czekamy wszyscy…