Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie w ramach współpracy proponuje opiekę stomatologiczną nad uczniami naszej szkoły.
Uprawnionym do korzystania z tych świadczeń jest każdy uczeń  (Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie) posiadający ważną legitymację szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzające posiadanie statusu ucznia szkoły.

Ze świadczeń stomatologicznych (z wyłączeniem świadczeń ortodoncji) w gabinecie dentystycznym prowadzonym przez Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie można korzystać w następujących dniach:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 – 14:00
wtorek, czwartek w godz. 8:00 – 18:00.
Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji (najpóźniej w dniu wizyty).

Uniwersyteckiemu Centrum Stomatologii w Lublinie dziękujemy za współpracę – a uczniów zachęcamy do podejmowania profilaktyki stomatologicznej.