Wakacje dobiegają końca, a kolejny rok szkolny zbliża się nieuchronnie. Ostatni tydzień przerwy letniej jest pierwszym tygodniem pracy dla nauczycieli, którzy dzisiaj spotkali się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, by zapoznać się z organizacją roku szkolnego 2019/2020. Wśród społeczności szkolnej została powitana s. Monika Bonna, która będzie sprawowała funkcję Dyrektora SPSU. Podczas spotkania przedstawiono główne kierunki polityki oświatowej państwa na ten rok, dokonano przydziału obowiązków i omówiono sprawy bieżące. Nauczyciele powrócili do pracy pełni zapału i gotowości do mierzenia się z nowymi wyzwaniami.
W nadchodzącym roku szkolnym życzymy darów Ducha Świętego
oraz sił potrzebnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym.