Nauka ortografii nie zawsze musi być nużąca i trudna. Tym razem zajęcia ZDW w klasie 5b przybrały formę warsztatów artystycznych, podczas których uczestnicy mieli okazję ilustrować wybrane wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie pisowni „rz” i „ż”. Przypominając sobie zasady poprawnego zapisu, przedstawialiśmy graficznie wybrane słowa, utrwalając zdobytą wcześniej wiedzę. Dzięki temu powstały wspaniałe, kolorowe
i kreatywne rysunki, które uwieczniliśmy na fotografiach.