Dnia 31 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.30 rozpoczęło się posiedzenie rady pedagogicznej, gdzie głównym przedmiotem debaty było sprawozdanie dyrektora szkoły z pełnionego nadzoru pedagogicznego w kończącym się dzisiaj roku szkolnym 2016/2017 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018. Nadchodzący rok jest ważnym okresem, gdyż w związku z reformą oświaty ośmioklasowa szkoła podstawowa stała się faktem. W naszej szkole zmianami objęci zostali uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych.
Nauczyciele powrócili do pracy pełni zapału i gotowości do mierzenia się z nowymi wyzwaniami. W nadchodzącym roku szkolnym życzymy darów Ducha Świętego oraz sił potrzebnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym.