W dniach 2-3 grudnia odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu Tutoring szkolny – wychować mądrego człowieka. W dwóch cyklach zajęć, których tematy to Kreatywność tutora i jego wychowanka w świetle pedagogiki i psychologii twórczości i Etyka, wartości jako wyznaczniki i narzędzia pracy tutora, nauczycielom zostały przedstawione różnego rodzaju gry i zabawy edukacyjne, ułatwiające pracę z dziećmi w trakcie tutoriali. Istotnym aspektem były również wartości i metody ich przedstawiania. Jest to niezwykle ważne w trakcie procesu rozwoju podopiecznego. Szkolenia prowadzone były przez p. Zdzisława Hofmana – nauczyciela, pedagoga i opiekuna projektu w naszej szkole. Był to owocny czas, kiedy nauczyciele pogłębili swą wiedzę o formach zabawy i pracy indywidualnej z uczniem podczas spotkań tutorskich. Projekt Tutoring szkolny jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.