Otwarte Koła Olimpijskie UMCS (OKO na UMCS) zapraszają nowych uczniów.

Koła działają pod egidą Uniwersytetu Dziecięcego UMCS i we współpracy z Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie i III LO im. Unii Lubelskiej.

Działalność kół ma na celu pomoc nauczycielom i uczniom w przygotowaniu do udziału w olimpiadach przedmiotowych i pokrewnych. Uczestnicy zajęć OKO na UMCS pozostaną afiliowani przy swoich szkołach.

W zależności od przedmiotu występują różne wymogi względem uczestników. Podstawowym jest pasja, zaangażowanie i chęć do poszerzania wiedzy. Nie są wymagane uzdolnienia w wybranym kierunku. Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Udział w zajęciach OKO na UMCS jest BEZPŁATNY.

Koła są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

ZAPISY
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,27574,otwarte-kola-olimpijskie-umcs-dla-uczniow-zapisy,136408.chtm

Już w maju inaugurujemy dwa nowe koła :

1.       MATEMATYKA       Iwona KUSZ
i.kusz@jadwiga.lublin.pl INAUGURACJA  20.05.2024 r. godz. 15.00,
zajęcia w poniedziałki, (dla uczniów kl. 8 i kl. 1 liceum, zajęcia w
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie)

2.       LINGWISTYKA MATEMATYCZNA     prof. dr hab. Jarosław Bylina
jaroslaw.bylina@mail.umcs.pl      INAUGURACJA  22.05.2024 r., godz.
16.00, zajęcia Instytut Informatyki UMCS sala 202D (dla uczniów kl.
7-8 i liceum)

3.       FIZYKA  Piotr Kononowicz
p.kanon@vp.pl, (dla uczniów kl. 8 i kl. 1 liceum, zajęcia w Prywatnym
Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie)

Czwartek 16-17.30 Koło Zaawansowane
Czwartek 17.30-19 Koło Podstawowe

Waldemar Berej             Czwartek
17.30-19 Koło Zaawansowane

Grzegorz Zawadzki        Wtorek 18-19.30
Koło Zaawansowane (przygotowanie do części doświadczalnej)

4.       CHEMIA         Piotr Jakubiec
pjakubiec@o2.pl, (dla uczniów kl. 7-8 i liceum, zajęcia w czwartki 16-19 Wydział Chemii UMCS)

5.       INFORMATYKA   Henryk Kawka     hekawka@wp.pl  (dla uczniów kl. 7-8 i liceum, zajęcia planowane w poniedziałki lub środy, dzień może ulec zmianie w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Lublinie  oraz we wrześniu 1 tydzień codziennie po 3 h, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS)

6.       GEOGRAFIA         Ewa Szabłowska
olimpijskie.geografia@gmail.com   (dla uczniów kl. 7-8, wtorek lub
środa, 2 h tygodniowo, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i Wydział
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS)

OKO -2024 (plakat)