31 października 2017 r. uczniowie klasy 7b odwiedzili cmentarz przy ulicy Lipowej, by pomodlić się i zapalić lampki na grobach Sióstr Urszulanek w hołdzie pamięci i wdzięczności. Udali się też do miejsca pamięci ofiar Katynia. Symboliczna mogiła upamiętnia śmierć dwustu osiemdziesięciu jeden Ofiar Katynia, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. – jeńców obozu Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk oraz aresztantów osadzonych w licznych więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi. Pomordowani byli oficerami Wojska Polskiego, żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza i Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Policji Państwowej i Straży Więziennej oraz innych służb państwa polskiego. Wszyscy byli osobiście lub rodzinnie związani z Lublinem. Siódmoklasiści zapalili też znicz przy krzyżu, upamiętniający ofiary Wołynia z 1943 roku.