Klasa 1a w środę miała okazję brać udział w warsztatach muzyczno – plastycznych w Domu Kultury „Pod Akacją”. Uczniowie wykonali w trakcie zajęć plastycznych jesienne liście wykorzystując różnego rodzaju ziarna, ziarenka… Natomiast w czasie zajęć muzycznych towarzyszyła im piosenka pt. „Pan Listopad” na bazie, której wykonywały muzyczne zagadki. Każdy z Uczniów miał okazję zagrać na instrumencie: trójkącie i dzwonkach.
Nie trudno się domyślić, że takie warsztaty pomnażają umiejętności, sprawności i sprawiają dzieciom dużo radości.