We wtorkowy 6 listopada 2018 r. uczniowie młodszych klas po raz kolejny spotkali się z Panią Muzyką. Tym razem pełna dźwięków podróż przeniosła nas w burzliwą historię odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nietypowa lekcja muzyki była nie tylko szansą na wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, ale umożliwiła też spotkanie ze Starszym Chorążym Sztabowym grającym w wojskowej orkiestrze. Nie zabrakło również poznawania różnych elementów strojów wojskowych (zarówno tych współczesnych jak i z odległych epok), maszerowania krokiem defiladowym czy nauki rozróżniania poszczególnych komend wojskowych wydawanych za pomocą trąbki.