Podczas zajęć koła fizyko-chemicznego uczniowie przygotowali dziś bardzo widowiskowe doświadczenie. Najpierw zapoznali się z instrukcją jego wykonania, a potem, w odpowiedniej odzieży ochronnej, przygotowali odczynniki chemiczne i przeprowadzili eksperyment. Efekty naszej pracy można zobaczyć na zdjęciach. Wyprodukowaliśmy „pastę dla słonia”!
Oczywiście, celem wykonania dzisiejszego doświadczenia nie było wyłącznie podziwianie jego spektakularnego przebiegu, ale przede wszystkim poznanie roli katalizatora w reakcjach chemicznych oraz badanie wpływu ilości substratów na wynik określonej przemiany chemicznej.
Chemia jest fajna!