Mimo zdalnej pracy proponujemy zapoznać się z nowymi książkami w bibliotece szkolnej. Informujemy również, iż jest możliwość składania zamówień poprzez dziennik elektroniczny. Odbiór książek na portierni szkoły.